LEONVANOOIJEN ARCHITECTUUR heeft een grote expertise op het gebied van restauratie, transformatie en complexe opgaven in binnenstedelijke omgevingen. We luisteren scherp naar de gebruiker, gemeente en andere belanghebbenden. We kijken nauwkeurig naar de bouwkosten nu, en het energiegebruik op termijn. We maken het inzichtelijk voordat het werk begint. Alles met het oog op een mooi, slim gebouw, dat klaar is voor de toekomst.

← AMSTELZIJDE 59, OUDERKERK AD AMSTEL

Het strookje restaurantjes in Ouderkerk aan de Amstel is een Rijksbeschermd stadsgezicht. Op de plek waar lange tijd het restaurant Klein Paardenburg stond is na de brand in dit gebouw een voorstel gemaakt voor een nieuw restaurant. Getracht is om binnen een contour van een traditioneel dijkhuisje een hedendaagse invulling te maken. De gevel van veel glasvlakken probeert de relatie tussen binnen en buiten te versterken, en tegelijk een aanpassing te zoeken in de rijk gedetailleerde gevels van de buurpanden. VERGUNNING IS VERLEEND! Start bouw Mei 2016.

← OLIEMOLENSTRAAT 60 →

In Heerlen staat een schitterend gebouw van architect Peutz. Het is een vroeg modernistisch gebouw, met duidelijke Corbusier invloeden. Het gebouw ligt op een groene heuvel tegen het centrum aan. Enerzijds wordt hier een restauratie van de gevel uitgevoerd. Daarnaast wordt er een strategie ontwikkeld om het gebouw in een lastige kantoormarkt te verhuren.

← TRANSFORMATIE VOORMALIGE V&D

Na het faillisement van V&D ligt er een grote hergebruik opgave van deze gebouwen in Nederland. Het zijn vaak een soort meteoren in de stad: groter dan de omliggende gebouwen, en afwijkend in stijl van de omgeving. Omdat ze veel in de jaren 70 en 80 zijn gebouwd, zijn ze niet altijd geliefd. Toch zijn ze qua structuur vaak heel goed opnieuw te gebruiken. Voor de voormalige V&D in Heerlen is een configuratie gemaakt waarbij winkels op de lagere verdiepingen haalbaar zijn, en in de kelder en hogere verdiepingen alternatieve bestemmingen onderzocht worden. In een eerste stap is een deel van het gebouw opnieuw in gebruik genomen als winkel. De gevel is aangepast, met een opener uitstraling naar buiten toe.

← AMSTELBOOM VERGUND!

Aan de Amsteldijk, op het hoekje met de Stadhouderskade, is onlangs door het stadsdeel groen licht gegeven voor de 'Amstelboom'. Het gebouwtje gaat een relatie aan met zowel de Amstel als de Kastanjeboom waar het naast staat, De besprekingen met het stadsdeel en de huurder hebben ruim 2 jaar geduurd, en we zijn ontzettend blij dat er iets gemaakt mag worden dat zowel een bescheiden plek inneemt in de historische gevel, maar tegelijk een hedendaags gebouw is. We hopen na de zomer te kunnen starten met de bouw, na voltooiing zal het plaats bieden aan een klein zorgcentrum.

↑ HERONTWIKELING BONGERD HEERLEN

Een gebouw, gelegen op de verbinding tussen de twee belangrijkste pleinen in Heerlen, het Pancratiusplein en het Bongerdplein. Naast het Glaspaleis van Frits Peutz en later Jo Coenen, ligt de Bongerd. Ooit een glorierijke V&D, later een achteropgeraakt winkelcentrum. Na een jaar werk is een het gebouw weer gelijkend op de vroegere status en klaar voor een nieuwe toekomst!

← DE TRAP: HEDENDAAGS ORNAMENT→

Trappen zijn een functioneel instrument om hoogte te winnen in een gebouw. Maar daarnaast zijn het vaak beeldbepalende elementen in een ruimte en is het een uitgelezen kans om het functionele te combineren met het esthetische. Op dezelfde manier kan ieder onderdeel van een gebouw dat functioneel noodzakelijk is, ook de schoonheid van het gebouw versterken. Zo kan een gebouw functioneel zijn, in sobere opzet, maar tegelijkertijd rijk in detail. Dat is een manier van werken die vaak terugkomt in ons werk.

Atrium Plantage Middenlaan 62 →

Aan de Plantage Middenlaan 60 en 62 staan twee witte stadsvilla's. Deze zijn ooit gebouwd voor de directeur van de Amsterdamse Omnibus maatschappij. Wat weinig mensen weten is dat er achter deze gebouwen nog een oud fabrieksgebouw staat. Momenteel zijn alle gebouwen in gebruik door Freedomlab, die het van binnen spectaculair ingericht hebben. Ik opdracht van hen en de eigenaar is een atrium gebouwd in het gebouw. Het ontwerp gaat uit van een ontwerp van een mooi knooppunt dat daarna gerepeteerd wordt.

BESTAANDE GEBOUWEN

geschikt maken voor de generatie na ons is het hoofddoel dat we ons stellen. Dit moet gebeuren op esthetisch vlak, op gebied van energiegebruik en duurzaamheid in het algemeen. Op een manier die doelmatig is, sober. Met respect voor de oude gebouwen, ook degene die nu als ‘lelijk’ worden ervaren. Met respect voor hedendaagse bouwtechnieken en materialen.

HERGEBRUIK

is de grote opgave van deze tijd. Hoe kunnen we de bestaande gebouwenvoorraad zo aanpassen dat ze weer bruikbaar is voor een nieuw leven? De generaties voor ons hebben Nederland voorzien van veel goede gebouwen. Veel van deze gebouwen zijn nog lang niet aan het einde van hun technische levensduur. Wel is soms de economische levensduur afgelopen, omdat er geen huurder voor is, of het uiterlijk wordt gedateerd geacht.

VERLEDEN & TOEKOMST

Met het verleden en de toekomst in het achterhoofd kan zo een zo goed mogelijk antwoord worden gegeven op de complexe opgave van de transformatie van de huidige voorraad gebouwen die niet meer voldoet, naar een nieuwe voorraad, die zonder veel nieuwbouw zo maar kan voldoen aan een steeds weer andere vraag. Van bewoners of medewerkers, van huis of kantoor.
 

LEON ARCHITECTUUR Tweede van Swindenstraat 2 1093VR Amsterdam +31 6 456 286 11